معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۳/۳۰
شرح وظايف سلامت خانواده و جمعيت
باروري سالم
- ترويج مفاهيم آموزشي در خصوص اهميت ازدواج مناسب در سنين مناسب و اهميت فرزند آوري سالم
- تلاش در جهت ارتقاي آگاهي زوجين در ابتداي زندگي زناشويي با هدف ارتقاي رضايتمندي از زندگي زناشويي
- مشاوره در راستاي :
    *افزايش بارداري هاي ارادي و برنامه ريزي شده
    *كاهش ميانگين فاصله زماني بين ازدواج و فرزند اول
    *كاهش ميانگين فاصله زماني بين فرزندان
    * كاهش بارداري هاي پرخطر
    *كاهش سقط غير قانوني و غير شرعي
- تامين خدمات باروري سالم در راستاي سلامت مادر و كودك
- ارتقاي دانش و نگرش و عملكرد جامعه در زمينه عوامل مستعدكننده ناباروري
- تشخيص اوليه زوجين نابارور و ارجاع آنان به سطوح بالاتر
- ارتقا و بهبود شاخص هاي مرتبط با سلامت مادران و كودكان با تاكيد بر فرزندآوري سالم
اعتلاي سلامت مادران
- برنامه‌ريزي جهت اعتلاي سلامت مادر، جنين و نوزاد در دوران بارداري، زايمان و پس از زايمان
 

- برنامه‌ريزي جهت كاهش بار بيماري‌هاي ناشي از بارداري، زايمان و پس از زايمان در مادر و نوزاد


- نظارت بر كميت و كيفيت مراقبت‌هاي دوران بارداري، زايمان و پس از بارداري در سطوح محيطي


- برنامه‌ريزي جهت افزايش درصد زايمان ايمن


- برنامه‌ريزي جهت كاهش عوارض ناشي از بارداري و زايمان در مادران و نوزادان


- برنامه‌ريزي افزايش آگاهي جامعه در زمينه اهميت سلامت مادر- مراقبت دوران بارداري و زايمان ايمن


- بررسي علل مرگ و مير مادران باردار به دليل عوارض بارداري و زايمان در كميته‌هاي استاني و ارائه مداخله مناسب

اعتلاي سلامت نوزادان و كودكان
- ارتقاء سطح سلامت نوزادان و كودكان از طريق افزايش پوشش مراقبت‌هاي بهداشتي نوزادان و كودكان


- اجراي برنامه‌هاي ترويج تغذيه با شير مادر


- اجراي برنامه‌هاي غربالگري استاندارد به منظور شناسايي نوزادان و كودكان سالم


- شناسايي نوزادان و كودكان در معرض خطر و اجراي اقدامات موثر پيشگيرانه در مسير ارتقاء سطح سلامت


- ارزيابي بيمارستان‌هاي دوستدار كودك و ارائه مداخله مناسب
- بررسي علل مرگ و مير نوزادان و كودكان در كميته مربوطه و ارائه مداخله مناسب ارائه خدمات پرستاري و مامايي
- نظارت و ارزشيابي فعاليت‌هاي مربوط به بارداري، زايمان، IUD، پاپ اسمير در واحدهاي تسهيلات زايماني و واحدهاي IUD و - پاپ اسمير
- تربيت بهورز، ماما در مناطقي كه دسترسي خانواده جهت زايمان ايمن امكان‌پذير نباشد.


- شناسايي نيازهاي آموزشي و اجراي برنامه‌هاي موثر و بازآموزي بهورزماما و ماماها اعتلاي سلامت سالمندان
- نظارت و ارزشيابي برنامه‌ها و سياست‌هاي وزارت متبوع در خصوص ارتقاء سطح سلامت سالمندان


- افزايش توانمندي‌هاي علمي و اجرايي كاركنان بهداشتي در خصوص ارتقاء سطح سلامت سالمندان


- افزايش سطح آگاهي جامعه پيرامون مباحث بهداشت سالمندان


- انجام همكاريهاي برون بخشي در راستاي سياستهاي كميته ساماندهي امور سالمندان استان و وزارت متبوع


- طراحي و اجراي مداخلات و برنامه هاي بهبود وضعيت سالمندان اجراي ساير دستورات مقام مافوق


- تحليل آمار و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهاي بهداشتي و تعيين نيازها و اولويت‌هاي هر برنامه


- توسعه هماهنگي‌هاي بين بخشي و درون بخشي مرتبط با شرح وظايف


- انجام بررسي‌ها، پژوهش، تحقيقات فني و اجتماعي در زمينه برنامه‌هاي بهداشت خانواده


- تهيه عملكرد و گزارش پيشرفت برنامه‌ها جهت مقام زيربط


- گزارش تنگناها و نارسايي‌هاي موجود در ارتباط با وظايف محوله و پيشنهاد راه حل


- تدريس در دوره‌هاي آموزشي و بازآموزي كاركنان


- تدريس و مشاركت در كارآموزي و كارورزي دانشجويان
تاریخ به روز رسانی: 1397/09/10
تعداد بازدید: 17587
آدرس : شهركرد، ميدان انقلاب، معاونت بهداشتي
كدپستي :         تلفن :32224591-038
دور نگار:32224492-038
behdasht@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1400/03/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal