معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۳/۳۰
شرح وظايف كارشناس سلامت مادران

 شرح وظايف كارشناس سلامت مادران : 

1-شناسائي جمعيت هدف برنامه سلامت مادران استان  

       2-تدوين برنامه عملياتي به منظور پيشبرد اهداف و برنامه هاي سلامت مادران بر اساس برنامه هاي ابلاغي وزارت متبوع

3-انجام هماهنگي هاي درون بخشي و برون بخشي  و اجراي فعاليتهاي مداخله ايي وجاري  جهت نيل به اهداف برنامه عملياتي

        4- پيشگيري و كاهش مرگ قابل اجتناب مادر باردار با شناسايي پيگيري ، ارجاع ، اعزام و ... بارداريهاي پر خطر بخصوص در مناطق دور دست و صعب العبور
       5- پايش ، ارزيابي ونظارت بر برنامه مراقبتهاي ادغام يافته سلامت مادران وارائه پسخوراند ، شناسايي وبررسي مشكلات ،ارائه راه حل  در راستاي اجراي برنامه هاي سلامت مادران

ترويج زايمان ايمن و بهداشتي در مناطق محروم و صعب العبور و كاهش زايمان غير بهداشتي

6-اجراي نظام كشوري مراقبت مرگ مادر و تشكيل به موقع كميته بررسي مرگ مادر به ازاي هر مورد مرگ مادر باردار

7-اجراي برنامه هاي آموزشي با موضوعات مرتبط با سلامت مادران در صدا و سيماي محلي

8-برگزاري كارگاه هاي آموزشي وباز اموزي  متناسب با نيازسنجي آموزشي وبرنامه هاي ابلاغي اداره سلامت مادران جهت نيروهاي بهداشتي

 9-پايش ونظارت بر فعاليتهاي واحدهاي تسهيلات زايماني و مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت در كليه شهرستانهاي تابعه .

10-نظارت بر فعاليتهاي ماما روستا و بهورز ماماي تربيت شده مناطق روستايي و صعب العبور و برگزاري جلسات باز آوزي و آموزشي مستمر جهت گروه مذكور .

11-جمع آوري و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات و شاخصهاي مرتبط با سلامت زنان و ارسال به وزارت متبوع

12-شناسايي مادران باردار و پر خطر و ارجاع به سطوح تخصصي و انجام پيگيري هاي لازم در جهت تسهيل دسترسي به مراكز درماني و اعزام به موقع به مراكز درماني .

         13- هماهنگي و همكاري با معاونت درمان در خصوص كاهش سزارين از طريق برگزاري كميته هاي زايمان ايمن     
         14-ارائه گزارش عملكرد مالي به اداره سلامت مادران جهت تخصيص اعتبار وپيگيري تامين منابع مالي مورد نياز برنامه ها
         15-تهيه و توزيع مواد آموزشي، دستورالعمل هاو....... در شهرستانهاي تابعه

 

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1397/08/23
تعداد بازدید: 9640
آدرس : شهركرد، ميدان انقلاب، معاونت بهداشتي
كدپستي :         تلفن :32224591-038
دور نگار:32224492-038
behdasht@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1400/03/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal