معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۲/۹/۷
شرح وظایف پرسنل


***شرح وظیفه کارشناس مسئول سلامت جوانان،نوجوانان ومدارس ( در معاونت بهداشتی)

- تهیه ، بررسی و بازنگری آئین نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها

- نظارت براجرای ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی

       - برنامه ریزی، تعیین اهداف و خط مشی اجرایی واحد در قا لب سیا ست های وزارت بهداشت و معاونت        بهداشتی

- بررسی وشناخت وضعیت موجود به منظور تعیین نیازها و اولویت ها..... و تدوین برنامه جامع عملیاتی

- مشارکت برنظارت ، پایش وارزشیابی برنامه های سلامت جوانان و نوجوانان

- جمع بندی ، پیشنهاد و پیگیری ونظارت برتامین وتوزیع ونحوه استفاده ازمنابع مالی ، نیروی انسانی ، ملزومات  تجهیزات وفضای فیزیکی مورد نیاز

- تلاش درجهت تقویت انگیزه وخلاقیت کارکنان و ارزشیابی مستمرکارکنان ذیربط

- نظارت ، طراحی ومشارکت در اجرای مطالعات کاربردی در زمینه سلامت جوانان ، نوجوانان ومدارس

- تشکیل وشرکت درکمیته علمی وفنی استانی بمنظور بهره گیری تجارب

- برگزاری کارگاه وسمینار وکنفرانس علمی و...

- تهیه وتدوین متون آموزشی درزمینه برنامه های سلامت جوانان ونوجوانان

- آموزش تکنولوژی جدید ارائه خدمات سلامت جوانان و نوجوانان بر اساس سامانه سیب

- بررسی وشناخت مسائل ومشکلات شهرستانها وهمکاری درجهت رفع آنها

- هماهنگی وهمکاری با ادارات کل آموزش وپرورش و سایربخشهای مرتبط ، درجهت توسعه برنامه های سلامت جوانان ونوجوانان

- فراهم نمودن زمینه جلب مشارکت دانش آموزان ، کارکنان مدارس والدین دانش آموزان وسایرذینفعان در ارتباط با برنامه مدارس مروج سلامت

- همکاری درتدوین بودجه پیشنهادی وتخصیص بودجه به شهرستانها

****شرح وظیفه کارشناس سلامت نوجوانان و مدارس ( در معاونت بهداشتی)

- اجرای ضوابط ، دستورالعمل های ابلاغی

- بررسی وشناخت وضع موجود به منظور مشارکت درتبیین اولویتها ، اهداف و استراتژیها وارائه آن

- تدوین برنامه های عملیاتی و نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی در سطح شهرستان ها

- بررسی نحوه ارائه خدمات(اعم ازبخش دولتی وخصوصی ) وارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه و گسترش خدمات

- بررسی وضعیت موجود و برآورد نیازهای مالی ، نیروی انسانی ، ملزومات ، تجهیزات فضای فیزیکی موردنیاز

- جمع آوری  و آنالیز اطلاعات داده ها  وارائه نتایج و شاخصها به کارشناس مسئول

- هماهنگی وهمکاری با ادارات کل آموزش وپرورش و سایربخشهای مرتبط ، درجهت توسعه برنامه های سلامت نوجوانان

- جلب مشارکت مردمی دربرنامه های ارتقای سلامت درمدارس با تاکید بر برنامه مدارس مروج سلامت

- نظارت ، پایش وارزشیابی مستمرازنحوه ارائه خدمات و پیگیری ممیزی های خارجی مدارس مروج سلامت

- بررسی وتعیین اولویتها ونیازهای آموزشی گروه هدف و کارکنان مرتبط

- مشارکت در اجرای مطالعات پژوهشی کاربردی

- برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مرتبط با برنامه های سلامت نوجوانان ومدارس

- برنامه ریزی ونظارت برحسن اجرای مراقبتهای بهداشتی دانش آموزان براساس دستورالعمل های ابلاغی

- برنامه ریزی ونظارت برحسن اجرای واکسیناسیون توام در دانش آموزان پایه اول متوسطه

- هماهنگی با واحد بهداشت محیط درحسن اجرای بررسی وضعیت ایمنی وبهداشت محیط مدارس

       - نظارت بر ثبت خدمات در سامانه الکترونیکی

*****شرح وظیفه کارشناس بهداشت جوانان )در معاونت بهداشتی(

- همکاری درتهیه وجمع آوری آئین نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعملها ، استانداردهای گروه جوانان

- بررسی وشناخت وضعیت موجود گروه جوانان به منظور تعیین نیازها و اولویت ها

- انجام تحقیقات کاربردی در زمینه سلامت جوانان

- تشکیل وشرکت درکمیته های علمی ، فنی واستانی بمنظور بهره گیری از تجارب

- برگزاری وشرکت درسمینارها ، کارگاهها و کنفرانس های علمی مربوط به گروه جوانان

- تهیه وتدوین متون آموزشی ، در زمینه سلامت جوانان

- آموزش تکنولوژی جدید خدمات سلامت جوانان ازطریق پیش بینی وتهیه برنامه های اجرایی آموزشی

- تهیه وتدوین برنامه جامع عملیاتی سالانه

- بررسی وشناخت مسائل ومشکلات شهرستانها وهمکاری درجهت رفع آنها

- پیشنهاد وهمکاری درتهیه وتدارک تجهیزات و ملزومات

- انجام هماهنگی های درون بخش

- همکاری وهماهنگی با سایربخشهای مرتبط ، درجهت توسعه برنامه های سلامت جوانان

- هماهنگی وهمکاری با سایردانشگاهها ، دانشکده ها و سازمان ملی جوانان

- فراهم نمودن زمینه مشارکت جوانان در ارتقاء سلامت جوانان

- همکاری با دفترسلامت جوانان ، نوجوانان و مدارس معاونت سلامت دربرنامه های تفضیلی

- همکاری درتدوین بودجه پیشنهادی وتخصیص بودجه به شهرستانهای تابعه

- نظارت ، پایش ، ارزشیابی مستمر و مداوم از فعالیتهای سلامت جوانان درمراکزتابعه

- اجرای ضوابط واستانداردها و دستورالعمل های ابلاغی

- تلاش درجهت پویاسازی وارتقاءسیستم

- جمع آوری داده ها،آنالیز اطلاعات وارائه نتایج وشاخصها

 

تاریخ به روز رسانی: 1400/11/16
تعداد بازدید: 12536
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:3
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد، ميدان انقلاب، معاونت بهداشتي
كدپستي :         تلفن :32224591-038
دور نگار:32224492-038
behdasht@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1402/09/07
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal