معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۳/۳۰
شرح وظايف

معرفي برنامه ميانسالان:

جمعيت گروه سني ميانسالان حدود يك سوم جمعيت  كشور را به خود اختصاص داده است  واين جمعيت به طور روز افزوني در حال افزايش است. اجراي برنامه سلامت ميانسالان ، اقدامي براي پاسخگويي به يك نياز تازه سلامت جامعه به شمار مي رود .

ميانسالان يا به عبارت ديگر والدين ،محور سلامت خانواده هستند و مرگ ومير  و ناتواني ايشان همه ابعاد سلامت خانواده را تحت تاثير قرار مي دهد.خطرات تهديد كننده سلامتي اين گروه بر سلامت ساير گروههاي سني در خانواده نيز موثر است.علاوه بر تاثير ناشي از سير طبيعي بيماريها در مجموعه خانواده به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه با توجه به يادگيري رفتار در خانواده و نقش والدين در شبكه يادگيري اجتماعي ،آثار اين رفتارها بر جنبه هاي مختلف سلامت و بيماري وتاثير آن در فرهنگ رفتاري همه اعضاي خانواده كاملا مشخص است.     

بخشي از مشكلات سلامت ميانسالان به علت ناكافي بودن آگاهي زنان و مردان از اهميت توجه به روش‌هاي پيشگيري از ابتلا به اين معضلات ايجاد شده لذا در همه برنامه هاي ميانسالان آموزش گروه هدف از اصلي ترين فعاليت ها در نظر گرفته شده است. در عين حال اميد به زندگي در كشور در حال افزايش است بايد با اهميت دادن به سلامت ميانسالان از افزايش طول عمر همراه با سلامت كامل جسمي،اجتماعي و رواني  حمايت كنيم .

رسالت برنامه سلامت ميانسالان تامين ، حفظ و ارتقاء‌ سلامت كليه زنان و مردان  ميانسال 59-30 سال صرف نظر از جنسيت ،مليت،مذهب،قوميت،محل سكونت مي باشد.

 

اهداف اصلي سلامت ميانسلان كاهش موربيديتي و مورتاليتي و بهبود كيفيت زندگي گروه هدف مي باشد . كه دسترسي به اين اهداف را از طريق ارائه خدمات و مراقبت هاي جامع سلامت ميانسالان به شرح ذيل دنبال مي نمايد .

خدمات زنان و مردان ميانسال- مراقب سلامت

v     تن سنجي و ارزيابي الگوي تغذيه

v     ارزيابي فعاليت بدني- غير پزشك

v     بررسي استعمال دخانيات- غير پزشك

v     ارزيابي سلامت روان

v     اندازه گيري فشار خون در خدمت پيشگيري از سكته هاي قلبي و مغزي از طريق خطر سنجي و مراقبت ادغام يافته ديابت، فشار خون بالا و اختلالات چربي خون- غير پزشك

 

 

خدمات بهورز / مراقب سلامت

v     تن سنجي

v     بررسي الگوي تغذيه

v     بررسي وضعيت مصرف مكمل ويتامين دي و آموزش نحوه مصرف

v     بررسي فعاليت بدني و آموزش و مشاوره براي بهبود آن

v     بررسي مصرف دخانيات آموزش و ارجاعات لازم

v     غربالگري مصرف الكل و مواد مخدر و داروهاي روانگردان

v     سلامت روان

v     اندازه گيري فشارخون

v     آزمايش قند خون و ليپيد

v     انجام خطرسنجي حوادث قلبي عروقي

v     بررسي سوابق فردي و خانوادگي، علائم و عوامل خطرسرطان كولوركتال و انجام آزمايش فيت در شهرستان هاي پايلوت

v     واگير: غربالگري سل غربالگري

v     غربالگري خشونت خانگي

خدمات ماما

v     بررسي تاريخچه و شرح حال باروري و يائسگي

v     رفتارهاي پرخطر و وجود عفونت آميزشي/ ايدز در فرد و همسر يا شريك جنسي وي

v     خونريزي هاي غير طبيعي رحمي

v     بررسي روابط زناشويي و اختلال عملكرد جنسي

v     علائم و عوارض يائسگي

v     معاينه ژنيكولوژي از نظر: بررسي وجود زخم تناسلي/ نماي غير طبيعي سرويكس، بررسي عفونتهاي آميزشي،بررسي ضايعات خونريزي دهنده، بررسي مشكلات اوروژنيتال يائسگي ، بررسي علائم ونشانه ها براي تشخيص زودهنگام سرطان دهانه رحم

v     غربالگري و تشخيص زودهنگام سرطان دهانه رحم (تهيه نمونه اچ پي وي و پاپ اسمير)

v     مشاهده نتايج پاراكلينيك و مشاوره و راهنمايي مراجعين در خصوص مشكلات شناسايي شده

v     آموزش ورزش كگل

v     تشخيص زودهنگام سرطان پستان : معاينه پستان ها و زير بغل در كليه زنان 59 – 30 سال و آموزش خود آزمايي پستان

خدمات پزشك

v     انجام معاينات در صورت لزوم، بررسي نتايج اقدامات انجام شده توسط بهورز/ مراقب سلامت و ماما براي تاييد تشخيص موارد غربالگري شده ( ارائه مشاوره، درمان غير دارويي، درمان دارويي و يا ارجاع تخصصي در صورت نياز)

v     درخواست آزمايشات Hb/Hct ، FBS ، كلسترول

v          درخواست آزمايش تكميلي تري گليسريد، LDL ، HDL --تكميلي يا ساير اقدامات پاراكلينيك در صورت لزوم براي افراد غربال مثبت

v     انجام مراقبتهاي ممتد بيماران تشخيص داده شده قبلي يا شناسايي شده جديد بر اساس پروتكل مربوطه

v     ساير ارجاعات مامايي براي تشخيص افتراقي و هماهنگي ارجاعات تخصصي

v     بازخورد ارجاعات به بهورز و مراقب سلامت وماما- ارجاع به سطح تخصصي

v      

شرح وظايف كارشناس برنامه سلامت ميانسالان

 

 1. تدوين برنامه اجرايي عملياتي سلامت ميانسالان بر اساس رسالت، اهداف، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدها
 2. استخراج فعاليتها از برنامه عملياتي وزارتي بصورت ماهيانه، پيگيري آنها و تعيين درصد پيشرفت هر برنامه بصورت فصلي
 3. برنامه ريزي مدون و نظارت و پايش فعاليت ها در واحدهاي محيطي طبق فرمهاي پايش برنامه خدمات نوين سلامت، ارسال پسخوراند  نظارت و پيگيري تاحصول نتيجه
 4. استخراج آمار از سامانه سيب و پيگيري استخراج و جمع آوري آمار از شبكه هاي تابعه و محاسبه شاخص هاي برنامه ميانسالان
 5. تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات برنامه ميانسالان و تهيه جداول و نمودارهاي مقايسه اي شاخص هاي برنامه اعم از شاخص هاي فرايند خدمت و شاخص هاي مرتبط با پوشش خدمات به صورت  6 ماهه و سالانه
 6. بررسي شاخصهاي برنامه و تعيين اقدامات مداخله اي  در راستاي بهبود شاخص
 7. انجام مداخلات اجرايي در خصوص بازار يابي فعال براي ارائه خدمات سلامت ميانسالان به كاركنان سازمان ها و ادارات وكاركنان مدارس مروج
 8. نظارت بر استخراج شاخص ها و گزارش ها و تبت اطلاعات در پرونده الكترونيك
 9. تشكيل كميته هاي مرگ 30 تا 59 سال و تجزيه و تحليل مرگ ها و تدوين و اجراي مداخلات در راستاي كاهش مرگ هاي قابل اجتناب
 10. برنامه ريزي آموزشي جهت آموزش گروه هدف(مديران و مسئولين و كارشناسان برنامه ميانسالان شبكه هاي تابعه ) در زمينه اجراي خدمات سلامت ميانسالان و اولويت هاي آموزشي اداره ميانسالان طبق برنامه عملياتي
 11. هماهنگي و برنامه ريزي جهت گراميداشت هفته سلامت بانوان ايراني و هفته سلامت مردان ايراني و ارسال گزارش اقدامات انجام شده به وزارت بهداشت (اداره سلامت ميانسالان)
 12. هماهنگي جهت چاپ و توزيع رسانه هاي آموزشي
 13. هماهنگي و پيگيري هزينه نمودن اعتبارات تخصيص يافته بر اساس شرح
 14. هماهنگي و برگزاري جلسات بين بخشي و پيگيري اجراي مصوبات
 15.  تعيين اعضاي هسته آموزشي و صدور ابلاغ كتبي براي ايشان و هماهنگي جهت شركت آنان در كارگاه ها و فعاليت هاي آموزشي
 16. بايگاني منظم دستورالعملها، جزوات و پمفلت ها و ارسال اخرين دستورالعمل ها و بخشنامه ها و جزوات آموزشي مورد نياز به شبكه هاي تابعه
 17. انجام فعاليت هاي علمي و پژوهشي مرتبط با برنامه هاي سلامت ميانسالان
 18. همكاري در اجراي ساير امور محوله زير نظر مسئول واحد سلامت خانواده و جمعيت

 

تاریخ به روز رسانی: 1397/09/11
تعداد بازدید: 9204
آدرس : شهركرد، ميدان انقلاب، معاونت بهداشتي
كدپستي :         تلفن :32224591-038
دور نگار:32224492-038
behdasht@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1400/03/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal