معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۲/۹/۷
شرح وظايف

معرفی برنامه میانسالان:

جمعیت گروه سنی میانسالان حدود یک سوم جمعیت  کشور را به خود اختصاص داده است  واین جمعیت به طور روز افزونی در حال افزایش است. اجرای برنامه سلامت میانسالان ، اقدامی برای پاسخگویی به یک نیاز تازه سلامت جامعه به شمار می رود .

میانسالان یا به عبارت دیگر والدین ،محور سلامت خانواده هستند و مرگ ومیر  و ناتوانی ایشان همه ابعاد سلامت خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد.خطرات تهدید کننده سلامتی این گروه بر سلامت سایر گروههای سنی در خانواده نیز موثر است.علاوه بر تاثیر ناشی از سیر طبیعی بیماریها در مجموعه خانواده به این نکته نیز باید توجه داشت که با توجه به یادگیری رفتار در خانواده و نقش والدین در شبکه یادگیری اجتماعی ،آثار این رفتارها بر جنبه های مختلف سلامت و بیماری وتاثیر آن در فرهنگ رفتاری همه اعضای خانواده کاملا مشخص است.     

بخشی از مشکلات سلامت میانسالان به علت ناکافی بودن آگاهی زنان و مردان از اهمیت توجه به روش‌های پیشگیری از ابتلا به این معضلات ایجاد شده لذا در همه برنامه های میانسالان آموزش گروه هدف از اصلی ترین فعالیت ها در نظر گرفته شده است. در عین حال امید به زندگی در کشور در حال افزایش است باید با اهمیت دادن به سلامت میانسالان از افزایش طول عمر همراه با سلامت کامل جسمی،اجتماعی و روانی  حمایت کنیم .

رسالت برنامه سلامت میانسالان تامین ، حفظ و ارتقاء‌ سلامت کلیه زنان و مردان  میانسال 59-30 سال صرف نظر از جنسیت ،ملیت،مذهب،قومیت،محل سکونت می باشد.

اهداف اصلی سلامت میانسالان کاهش موربیدیتی و مورتالیتی و بهبود کیفیت زندگی گروه هدف می باشد . که دسترسی به این اهداف را از طریق ارائه خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان به شرح ذیل دنبال می نماید .

 

ارائه دهنده

خدمت

خدمات سلامت میانسالان

بهورز/مراقب

سلامت

Ø         تن سنجی ) اندازه گیری قد و وزن و دورکمر و محاسبه (BMI و تعیین اضافه وزن ، چاقی، چاقی شکمی

Ø         بررسی الگوی تغذیه ) مصرف گروههای غذایی هرم و عادات غذایی: فست فود، نوشیدنی گازدار، نمک، روغن مصرفی ( و اموزش و مشاوره برای بهبود آن

 

Ø         بررسی وضعیت مصرف مکملها ، تجویز و آموزش نحوه مصرف مکمل ویتامین دی ، آموزش برای مصرف نوع مکمل مصرفی لازم

Ø         بررسی فعالیت جسمانی و اموزش و مشاوره برای بهبودآن

Ø         بررسی مصرف دخانیات و وابستگی به نیکوتین ، ارجاع به روانشناس برای ایجاد آمادگی ترک در صورت مصرف دخانیات

Ø         غربالگری مصرف الکل و مواد مخدر و داروهای روانگردان و در صورت مصرف تعیین نوع ماده مصرفی ، ارجاع به روانشناس برای غربالگری تکمیلی در صورت مثبت بودن غربالگری اولیه

Ø         سلامت روان : بررسی دیسترس روانشناختی ) پرسشنامه کسلر(، بررسی افکار و رفتار خودکشی در افراد مبتلا به اختلال تشخیص داده شده یا دارای دیسترس روانشناختی، ارجاع به پزشک در صورت مثبت بودن غربالگری

Ø         بررسی و ثبت وضعیت مصرف هرگونه دارو یا فراورده دارویی

Ø         بررسی سوابق فردی و خانوادگی ، علائم و عوامل خطر دیابت، فشارخون بالا، بیماری قلبی عروقی

Ø         اندازه گیری فشارخون ، مشاهده و ثبت نتایج آزمایش قند خون و لیپید

Ø         انجام خطرسنجی حوادث قلبی عروقی و ارائه بازخورد مناسب به مراجعه کننده و اقدام متناسب با درجه خطر

Ø         بررسی سوابق فردی و خانوادگی ، علائم و عوامل خطرسرطان کولورکتال و انجام آزمایش فیت

Ø         واگیر: غربالگری سل در افراد دارای علائم ، بررسی اعضای خانواده فرد مبتلا به هپاتیت

Ø         غربالگری خشونت خانگی بر اساس پرسشنامه HITS  و ارجاع به روانشناس در صورت غربالگری مثبت

ماما

v        بررسی تاریخچه و شرح حال باروری )وضعیت قاعدگی، حاملگی، زایمان ، شیردهی، ناباروری( و مشاوره های مورد نیاز

v        بررسی از نظر رفتارهای پرخطر و وجود عفونت آمیزشی/ ایدز در فرد و همسر یا شریک جنسی وی

v        بررسی از نظر وجود خونریزی های غیر طبیعی رحمی

v        بررسی علائم و عوارض یائسگی

v        بررسی روابط زناشویی و اختلال عملکرد جنسی

v        معاینه ژنیکولوژی از نظر: بررسی وجود زخم تناسلی/ نمای غیر طبیعی سرویکس، بررسی عفونتهای آمیزشی،بررسی ضایعات خونریزی دهنده، بررسی مشکلات اوروژنیتال یائسگی ، بررسی علائم ونشانه ها برای تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم، بررسی اندازه رحم و تخمدانها و توده در آدنکسها

v        غربالگری سرطان دهانه رحم )تهیه نمونه اچ پی وی و پاپ اسمیر(، مشاهده نتایج پاراکلینیک و مشاوره و راهنمایی مراجعین در خصوص مشکلات شناسایی شده

v        آموزش ورزش کگل

v        معاینه پستان ها و زیر بغل در کلیه زنان 59 – 30 سال از نظر:تغییرات پوستی و نمای ظاهری غیر طبیعی، ترشح از پستان، وجود یا عدم وجود توده پستانی، وجود یا عدم وجود توده زیر بغل/ فوق ترقوه

v        آموزش خود ازمایی پستان

پزشک

·           انجام معاینات در صورت لزوم ، بررسی نتایج اقدامات انجام شده توسط بهورز/ مراقب سلامت برای تایید تشخیص موارد غربالگری شده )سلامت روانی، واگیر، غیرواگیر، باروری و ( ارائه مشاوره، درمان غیر دارویی، درمان

·           دارویی و یا ارجاع تخصصی در صورت نیاز

·           درخواست آزمایشات Hb/Hct ، FBS ، کلسترول ،درخواست آزمایش تکمیلی تری گلیسرید، LDL ، HDL  تکمیلی یا سایر اقدامات پاراکلینیک در صورت لزوم برای افراد غربال مثبت

·           انجام مراقبتهای ممتد بیماران تشخیص داده شده قبلی یا شناسایی شده جدید بر اساس پروتکل مربوطه

·           بازخورد ارجاعات به بهورز و مراقب سلامت

 


شرح وظایف کارشناس برنامه سلامت میانسالان: 

 

 1. تدوین برنامه اجرایی عملیاتی سلامت میانسالان بر اساس رسالت، اهداف، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها
 2. استخراج فعالیتها از برنامه عملیاتی وزارتی بصورت ماهیانه، پیگیری آنها و تعیین درصد پیشرفت هر برنامه بصورت فصلی
 3. برنامه ریزی مدون و نظارت و پایش فعالیت ها در واحدهای محیطی طبق فرمهای پایش برنامه خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان ، ارسال پسخوراند  نظارت و پیگیری تاحصول نتیجه
 4. استخراج آمار از سامانه سیب و پیگیری استخراج و جمع آوری آمار از شبکه های تابعه و محاسبه شاخص های برنامه میانسالان
 5. تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات برنامه میانسالان و تهیه جداول مقایسه ای شاخص های برنامه اعم از شاخص های فرایند خدمت و شاخص های مرتبط با پوشش خدمات به صورت  6 ماهه و سالانه
 6. بررسی شاخصهای برنامه و تعیین اقدامات مداخله ای  در راستای بهبود شاخص
 7. انجام مداخلات اجرایی در خصوص بازار یابی فعال برای ارائه خدمات سلامت میانسالان به کارکنان سازمان ها و ادارات وکارکنان مدارس مروج
 8. نظارت بر استخراج شاخص ها و گزارش ها و تبت اطلاعات در پرونده الکترونیک
 9. برنامه ریزی آموزشی جهت آموزش گروه هدف(مدیران و مسئولین و کارشناسان برنامه میانسالان شبکه های تابعه ) در زمینه اجرای خدمات سلامت میانسالان و اولویت های آموزشی اداره میانسالان طبق برنامه عملیاتی
 10. هماهنگی و برنامه ریزی جهت گرامیداشت هفته سلامت بانوان ایرانی و هفته سلامت مردان ایرانی و ارسال گزارش اقدامات انجام شده به دفتر سلامت جمعیت ،خانواده و مدارس  (اداره سلامت میانسالان)
 11. هماهنگی جهت چاپ و توزیع رسانه های آموزشی
 12. هماهنگی و پیگیری هزینه نمودن اعتبارات تخصیص یافته بر اساس شرح
 13. هماهنگی و برگزاری جلسات بین بخشی و پیگیری اجرای مصوبات
 14. انجام فعالیت های علمی و پژوهشی مرتبط با برنامه های سلامت میانسالان
 15. همکاری در اجرای سایر امور محوله زیر نظر مسئول واحد سلامت خانواده و جمعیت

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1401/02/11
تعداد بازدید: 26249
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:3
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد، ميدان انقلاب، معاونت بهداشتي
كدپستي :         تلفن :32224591-038
دور نگار:32224492-038
behdasht@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1402/09/07
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal