معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۳/۳۰
آئین نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکتها و موسسات سلامت کار
تعاریف:
طب کار: رشته ای از تخصص های بالینی پزشکی است که فارغ التحصیلان آن وظیفه پیشگیری تشخیص و مراقبت بیماری های شغلی و عوارض ناشی از کار و توانبخشی آن را بر عهده داشته و اقدامات درمانی لازم را به انجام می رساند.
بهداشت حرفه ای: رشته ای از علوم بهداشتی است که فارغ التحصیلان آن وظیفه پیش بینی ، شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل و شرایط زیان آور محیط کار را به عهده داشته و اقدامات لازم را به انجام می رساند .
فصل اول :شرایط عمومی
ماده 1: موسسین شرکتها و موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت کار که از این در این آیین نامه شرکت نامیده می شود باید دارای یکی از مدارک دانشگاهی به شرح ذیل باشد:
- دارندگان حد اقل دارای مدرک دکتری پزشکی
- دارندگان حداقل لیسانس بهداشت حرفه ای
تبصره: بازرسان بهداشت کار و بازرسان وزارت کار و امور اجتماعی نمی توانند موسس، مدیر عامل و یا عضو هیئت مدیره و یا مسئول فنی شرکتها و موسسـات موضوع این آیین نامه باشند و ضمناً نمی توانند به عنوان مشاور و یا سهام دار شرکـت در منطقه تحت پوشش بازرسی خود ارائه خدمت نمایند .
ماده2: کارشناسان بهداشت حرفه ای و پزشکان طب کار و پزشکان دوره دیده طب کار شاغل در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نمیتوانند موسس ، مدیرعامل و یا عضو هیئت مدیره و یا مسئول فنی شرکتهای موضوع این آیین نامه می باشد.
تبصره: سمتهای آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
تاریخ به روز رسانی: 1391/05/09
تعداد بازدید: 12051
آدرس : شهركرد، ميدان انقلاب، معاونت بهداشتي
كدپستي :         تلفن :32224591-038
دور نگار:32224492-038
behdasht@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1400/03/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal