معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۴/۲۳
1397/02/10
حضور معاون بهداشتي در برنامه راديويي "در مسير توسعه"

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي؛ معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد و رئيس مركز بهداشت استان چهارمحال و بختياري در برنامه راديويي "در مسير توسعه" به تشريح ابعاد مختلف حوزه بهداشت استان پرداخت.

 

دكتر عبدالمجيد فدايي در اين برنامه ضمن ارزيابي مثبت از شاخص هاي حوزه بهداشت در استان اظهار داشت: سلامت مقوله اي است كه مورد نياز تمامي آحاد جامعه است و تمام گروه هاي سني از كودكان،‌ نوجوانان، جوانان ، ميانسالان و سالمندان را شامل مي شود.

 

به گفته وي، در حال حاضر بسته هاي خدمتي در حوزه بهداشتي در سطح يك از جمله واكسيناسيون، سلامت آب و غذا و پيشگيري از بيماري هاي واگير و غير واگير در مناطق شهري و روستايي بصورت رايگان به همه افراد ارائه مي شود.

 

وي در ادامه به بيماري هاي شايع در استان پرداخت و افزود: به طور كلي در سطح جهان، كشور و استان چهارمحال و بختياري با توجه به بررسي هاي انجام شده و تغيير شيوه زندگي افراد، بيماري هاي غير واگير از جمله ديابت، فشار خون بالا، سكته هاي قلبي و مغزي، انواع سرطان ها، سوانح و حوادث، پوكي استخوان، بيماري هاي تنفسي و ريوي بالاترين آمار را به خود اختصاص مي دهند.

 

وي با بيان اينكه سالانه از 4هزار مرگ ثبت شده در استان 50 درصد آن مربوط به سكته هاي قلبي و بيماري هاي قلبي وعروقي است افزود: در اين راستا برنامه هايي پيش بيني و سند بيماري هاي غير واگير براي كنترل اين بيماري ها تدوين شده است.

 

به گفته وي، با تدوين اين سند نحوه همكاري متوليان در حوزه سلامت تا 10 سال آينده مشخص مي شود.

 

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد ، در ادامه به افزايش تعامل اين دانشگاه با ساير ارگان و سازمان هاي متولي امر سلامت اشاره داشت و افزود: در حال حاضر خطر سنجي براي افراد بالاي 30 سال در خصوص سكته قلبي و مغزي بر اساس ميزان ريسك خطر چربي، قند و فشار خون بالا و استفاده از دخانيات و شرايط فيزيكي انجام و كارت ارزيابي خطر براي اين افراد صادر و اقدامات مداخله و در صورت نياز ارجاع به سطوح بالاتر صورت مي گيرد.

 

دكتر فدايي، انجام غربالگري سه سرطان در افراد بالاي 50 سال شامل سرطان روده بزرگ، سرطان سينه و دهانه رحم در خانم ها در سطح يك در حال انجام است.

 

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد گفت: در سطح كشور سرطان هاي معده و پوست در آقايان و سرطان هاي سينه، ‌دهانه رحم و پوست در خانم ها شايع هستند.

 

وي همچنين خاطر نشان كرد: بيماري هاي غير واگير بيماري هاي رفتاري هستند كه با اصلاح رفتارها مي توانيم اين بيماري ها را كنترل كنيم.

 

به گفته وي، از 15 برنامه تحول نظام سلامت، كنترل بيماري غير واگير بخوبي و با جديت در حال انجام و در اين جهت راهنماهاي باليني براي پزشكان و مراقبين سلامت ارسال و بر اساس اين راهنماها به گروه هاي هدف خدمت ارائه مي گردد.

 

وي افزود: انجام تست هاي مورد نياز با تامين تجهيزات از طريق وزارت در اختيار مراكز قرار مي گيرد و اگر نياز به ارجاع فرد به مراكز تخصصي و كلينيك ها باشد ارجاع در اسرع وقت صورت مي گيرد.

 

وي، پوشش همگاني سلامت را از اهداف حوزه بهداشت برشمرد و افزود: در اين راستا افزايش سواد سلامت مردم از طريق اطلاع رساني و آموزش بمنظور خود مراقبتي اولين گام در اين جهت است.

 

به گفته وي، در حال حاضر با برنامه تربيت سفيران سلامت ،‌67هزار سفير سلامت خانوار، و 17هزار سفير سلامت دانش آموز و به ازاي هر كارمند و كارگر يك سفير سلامت آموزش ديده، كار انتقال مباحث آموزشي را به سطوح مختلف جامعه بر عهده دارند.

 

دكتر فدايي گفت: همچنين بمنظور موثر واقع شدن اين برنامه ها هر شش ماه يكبار ارزشيابي سواد سلامت انجام مي شود كه با بررسي هاي انجام شده در ابتداي برنامه، ميزان موفقيت برنامه 57 درصد و هم اكنون اين ميزان به بيش از 67 درصد رسيده است.

 

وي با بيان اينكه 75 درصد عوامل تامين كننده سلامت به عهده ساير متوليان و خارج از حيطه وظايف وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي است افزود: در اين راستا اقدام براي جلب مشاركت هاي بخش هاي ديگر از جمله سازمان جهاد كشاورزي، ‌شركت هاي تامين آب، تامين كنندگان زيرساخت هايي همچون جاده، ‌برق ، گاز و تلفن در گام بعد انجام مي شود.

 

دكتر فدايي با اشاره به نقش موثر عواملي همچون اشتغال و درآمد در تامين سلامت مردم افزود: بنابراين ايجاد تسهيلات سلامت محور به سلامت آحاد مردم در ابعاد مختلف جسمي، روحي، رواني و معنوي كمك مي كند.

 

دكتر فدايي، در ادامه يكي از عوامل بسيار مهم در بحث سلامتي و بيماري هاي غير واگير را رژيم غذايي سالم دانست و افزود: در حال حاضر ميزان سرانه مصرف نمك براي هر فرد 10 گرم است كه ميزان استاندارد آن 3 تا 5 گرم است.

 

دكتر فدايي سرانه ميزان مصرف چربي براي هر فرد را در حال حاضر 46 گرم و ميزان استاندارد آن را 35 گرم عنوان كرد.

 

وي ميزان استاندارد قند وشكر را 25 گرم وميزان سرانه مصرف هر فرد را 66 گرم اعلام كرد و افزود: در چهارمحال وبختياري 48 درصد از مردم ميزان استاندارد يعني 5 واحد ميوه و سبزيجات در شبانه روز را مصرف مي كنند و ميزان مصرف مابقي نامناسب است.

 

وي، در خصوص استفاده بي رويه از سموم و آفت كش ها در توليد محصولات كشاورزي گفت: با تفاهم نامه اي كه في مابين دانشگاه و سازمان جهاد كشاوري منعقد شده است ميزان سموم باقي مانده در محصولات توليدي با همكاري معاونت غذا و دارو اندازه گيري و اقدامات مداخله اي صورت مي گيرد.

 

وي اضافه كرد: داشتن كد پيگيري براي مشخص شدن مزرعه توليد كننده محصول براي پيگيري و موفقيت اين برنامه بسيار موثر و كمك كننده است.

 

رئيس مركز بهداشت استان چهارمحال و بختياري، آموزش كشاورزان در زمينه مصرف بهينه سموم در ميوه و سبزيجات، نظارت و همكاري براي سنجش ميزان سموم را از ديگر اقدامات تعاملي اين دانشگاه با سازمان جهاد كشاورزي عنوان كرد.

 

دكتر فدايي در ادامه اشاره اي هم به برنامه پزشك خانواده داشت و افزود: اين برنامه در برنامه تحول نظام سلامت در حال پيگيري است.

 

وي اجراي موفق اين برنامه را نيازمند فراهم شدن برخي زيرساخت ها از جمله تجميع بيمه ها و تامين منابع مالي پايدار، جلب همكاري سازمان هاي ديگر و مشاركت مردم و فرهنگ سازي،‌ تشكيل پرونده الكترونيك سلامت، اجراي سيستم ارجاع، ‌اصلاح نظام پرداخت دانست.

 

وي اظهار داشت: در اين راستا هم اكنون براي 90 درصد از جمعيت استان پرونده الكترونيك سلامت تشكيل شده است و 10 درصد مابقي با توجه به فراهم نبود امكانات و زيرساخت هاي مخابراتي در برخي مناطق روستايي در حال پيگيري است.

 

دكتر عبدالمجيد فدايي، كاهش هزينه هاي و ارتقاء خدمات و كاهش حجم مراجعات به كلينيك ها و مراكز تخصصي و كاهش 25 تا 30 درصدي در صرف منابع را از مزاياي اجراي نظام ارجاع عنوان كرد.

 

وي، اصلاح نظام پرداخت را از برنامه هاي وزارت بهداشت براي افزايش انگيزه كاركنان برشمرد.

 

وي، با بيان اينكه در برنامه پزشك خانواده به ازاي هر 4 هزار نفر در شهرهاي زير 20هزار نفر و روستاها و متاطق عشايري يك پزشك خانواده اختصاص يافته است افزود: كمبود 80 تا 90 پزشك با اجراي برنامه پزشك خانواده در استان مرتفع شد و هم اكنون در وضعيت مناسبي نسبت به كشور قرار داريم.

 

وي، از شاخص هاي توسعه يافتگي در هر استان مرگ و مير نوزادان، مرگ و مير نوزادان زير يكسال و ميزان مرگ و مير مادران باردار را بيان و افزود: در چهارمحال و بختياري هر سه شاخص توسعه يافتگي از وضعيت مطلوبي برخوردار است.

 

وي در پايان خاطر نشان كرد: از آنجايي كه انسان سالم محور توسعه است همه تلاش ها بايد در جهت حفظ سلامت،‌ خلاقيت، نشاط و شادابي افراد براي داشتن جامعه اي سالم و پويا انجام شود.

 

تعداد بازدید:
2
نویسنده:
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد، ميدان انقلاب، معاونت بهداشتي
كدپستي :         تلفن :32224591-038
دور نگار:32224492-038
behdasht@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/04/23
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal