معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۵/۲۵
1394/11/17
همايش يك روزه ، گراميداشت روز داوطلبان سلامت همزمان با ايام الله دهه فجر برگزار شد
همايش روز داوطلبين سلامت با شعار توسعه خدمات نوين سلامت با مشاركت جامعه در چهاردهمين روز از بهمن ماه سال جاري با همكاري مركز بهداشت استان و مركز بهداشت شهرستان شهركرد در سالن غدير اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شد.
در ابتداي همايش دكتر فدائي « معاون بهداشتي و رئيس مركز بهداشت استان » ضمن خير مقدم گوئي و تشكر از زحمات رابطين محترم و تبريك ايام الله دهه فجربه بحث مشاركت پرداخته و موانع مشاركت مردم و بسترهاي لازم براي اجراي آن را توضيح دادند. وي از موانع مشاركت به عواملي چون 1- عدم آگاهي مردم نسبت به حقوق و مسئوليت هاي خود اشاره كرد و گفت
مشاركت در سلامت هم جزو حقوق اوليه وهم در زمره تكاليف مردم جامعه محسوب مي شود داشتن زندگي مولد پرنشاط وسلامت ،حق طبيعي افراد جامعه است ،‌بنا براين مردم حق دارند كه در سياست ها و فعاليت هاي مرتبط با سلامت خودشان از نزديك مشاركت و دخالت داشته باشند.وي از موانع ديگر به عدم آگاهي و شناخت مردم از سلامت و نبود زبان مشترك بين متخصصين ومردم اشاره كرد و گفت :اختلاف فاحش بين نگرش ،دانش وآگاهي ارايه كنندگان و گيرندگان خدمات سلامت مانع بزرگي برسر راه مشاركت جامعه در سلامت است و انتخاب زبان محاوره اي و نوع گفتگو ي مناسب با مردم مي تواند در جلب مشاركت آنان موثر باشد. وي يكي ديگر از موانع مشاركت را تعهد مديران ارشد دانشت و گفت:
متخصصاني كه در فرايند مشاركت جامعه فعاليت مي نمايند بايد از لحاظ سازماني ، سياسي و شخصي تعهد كافي داشته باشند.
اطلاع رساني و گوش دادن ،‌ مشاوره گرفتن ، همكاري كردن وشراكت ونظارت مردم ازپله هاي تحقق مشاركت مي باشند . وي در ادامه آماري از وضعيت داوطلبان سلامت در استان ارائه دادند.
وي گفت: تعداد داوطلبان سلامت محلات :1570 نفر مي باشد. جمعيت تحت پوشش برنامه داوطلبان سلامت :245131 است.خانوار تحت پوشش برنامه داوطلبان سلامت :65446 است.
تعداد داوطلبان متخصص ادارات :150 مي باشد. تعداد مراكز مجري 60 مركز است.
در ادامه دكترمرادي« معاون سياسي ، امنيتي » به ايراد سخنراني پرداخته و ضمن خيرمقدم به داوطلبان گرامي و تبريك ايام الله دهه فجر گفت:
براي توسعه، رفاه ، آسايش و سلامتي كه مورد نظر ماست انسان محور آن مي باشد، ما اگر در جامعه به انسان توجه نكنيم و محور توسعه را بدون توجه به انسان پيش ببريم نمي توانيم جامعه مطلوبي داشته باشيم.
براي اينكه جامعه اي مطلوب باشد بايد به دو ركن اثر گذار توجه كرد:1 - دولت در حوزه بهداشت، آموزش،رفاه . ... تلاش، برنامه ريزي، تامين اعتباركرده و از تمام سرمايه و امكانات موجود براي رفاه و امنيت شهروندان خوداستفاده كند.
براي نمونه در نگاه طرح جامعه سلامت در دولت تدبير و اميد هدف اين بود كه هزينه خانوار را كم بكنيم (برنامه كاهش ميزان هزينه خانوارها براي درمان) كه اگر شهروندي بيمار شد غمي به جز بيماري نداشته باشد و غم نداري و هزينه را تحمل نكند.
وي اشاره كرد: در كنار دولت ، مردم هم تكليف هايي دارند ، در دنياي بيرون از مرزهاي ايران بيان شده كه هم نوعي است يعني همه افراد جامعه آنچه مي آموزيم به ديگران منتقل كنيم تا جامعه رشد و بالنده شود.
بنابراين هم دولت و هم مردم هر كدام تكليف هايي داريم در دين اسلام هم آيه تعاونوا علي البر و التقوي را داريم يعني با همديگر همكاري و همياري كنيد. از اين رو هر كدام يك تكليف داريم يعني انچه را كه مي دانيم به دوستان ، آشنايان ،‌همكاران ،‌بستگان و ... منتقل و همه با هم سطح سواد عمومي براي سلامت و بهداشت را بالا ببريم و خانواده اي سالم داشته باشيم و وقتي خانواده سالم شد ديگر هزينه درمان بالا نيست و هزينه اي را كه براي دارو و درمان بايد خرج مي كرديم صرف آموزش ،‌ورزش و تفريح خانواده خود مي كنيم .
شما داوطلبان سلامت علاوه بر توجه به خود به محيط اطراف خود نيز توجه داريد. كاري كه شما داوطلبان گرامي انجام مي دهيد تلاش براي افزايش سلامت تن مي باشد ، اما بايد توجه داشت صرف سلامت تن به جامعه اي مطلوب نمي رسيم بلكه در كنار سلامت تن به سلامت اجتماع هم توجه كنيد
جامعه اي كه ما در ان زندگي مي كنيم همه جانبه است و علاوه بر سلامت تن به سلامت روابط اجتماعي بچه هايمان كه نسل هاي آينده هستند نيزتوجه كنيد .
بنابراين توصيه مي شود كه شما مادران گرامي به بچه ها و روابط و مناسبات اجتماعي انها توجه كرده و با آنها دوست باشيد..بزرگترين ابزار حمايت از خانواه سالم ، دوستي با فرزندمان است و براي آنها وقت بگذاريم در كنار همه مشغله هايي كه داريم كه سلامت فزرند و سلامت روابط اجتماعي فرزند مي تواند سلامت را در جامعه همه گيركند و خانواده را سالم و به دنبال آن جامعه را سالم و ايران را بالنده كند. لذا توصيه مي شود شما عزيران در آموزشهايي كه داريد به اين حوزه هم توجه بفرمائيد.
اگر توجه كنيم ديگر دغدغه خانواده اعتياد وبيماري و... نيست و جامعه آرماني خواهيم داشت كه مورد توجه نبي اكرم و اهل بيت (ع) مي باشد.
در ادامه ، آقاي سيد راشد جزايري « سرپرست محترم مركز بهداشت شهرستان شهركرد»
ضمن خيرمقدم به حضار گرامي و تبريك ايام الله دهه فجر گفت : 511 نفررابط در مناطق شهري شهرستان شهركرد و 72 رابط سلامت در مناطق روستايي شهرستان فعاليت مي كنند كه27 هزار خانوار كه جمعيتي بالغ بر 100 هزار نفر مي شود را پوشش مي دهند ، اين رابطين در كلاسهاي آموزشي مختلف شركت و براي بالا بردن و افزايش سلامت جامعه تلاش مي كند
وي در ادامه به تعريف مشاركت پرداخته و گفت در تعريف مشاركت مي توان گفت مشاركت يعني پذيرش آگاهانه ، انجام دادن امور ، شكل همكاري با يكديگر از روي ميل و رغبت كه يكي از موفقترين مدل هاي مشاركت همين رابطين سلامت هستند، كه شما رابطين را كسي اجبار به همكاري نكرده و شما از روي ميل و رغبت به منظور بهبود زندگي اجتماعي همكاري مي كنيد.
وي ادامه داد: به بحث مشاركت 45 سال قبل و به عنوان يك اصل در سياست گذاريها براي توسعه پايدار اشاره شد واز مردم به عنوان يك منبع فراموش شده اشاره شده است .از سوي ديگر
سازمان بهداشت جهاني بحث مشاركت مردم را يك بازوي فندق شكن عنوان كرده است كه مكمل سازمانهاي ارائه دهنده ي خدمت مي توانند باشند.
وي گفت: اولين تضمين براي اثر بخشي مشاركت ايجاد اعتماد در مردم است كه مردم به رابطين اين اعتماد را كرده و اطلاعات خود در زمينه سلامت را در اختيار رابطين قرار داده اند
مشاركت باعث مي شود كه دولت صداي مردم را بهتر بشنود ،‌از سوي ديگر
مشاركت كار تشريفاتي و شعاري نيست به عنوان مثال نمونه هايي از مشاركت مردم كه بسيار اساسي بوده مي توان به طرح بسيج ريشه كني فلح اطفال اشاره كرد كه با مشاركت مردم ريشه كن شد.
مشاركت سه پله دارد كه گوش دادن مشاوره وشريك شدن پله هاي ديگر اين نردبان ترقي است.
كه شما رابطين گرامي بايد ضمن شركت در كلاس هاي آموزشي و گوش دادن و اطلاع رساني ، همكاراي خود را تداوم داده و نظارت و ارزشيابي داشته باشيد.
بحث كاهش تفريح هاي نامناسسب، بهبود پوشش دسترسي ، افزايش سطح سواد سلامت ، افزايش تعداد خانواده هاي توانمند شده براي مشاركت در جامعه ، اميد به زندگي و بهبود سرمايه هاي اجتماعي كه خود رابطين از سرمايه هاي اجتماعي محسوب مي شوند ،‌ با حضور و مشاركت رابطين محقق شده است.
در ادامه ي همايش دو نمايش با همكاري رابطين در مورد آگاهي دادن به مردم در مورد علائم و نشانه ها و راههاي پيشگيري بيماري سل و آنفولانزا اجراشد.
در پايان به رسم يادبود از تعدادي از رابطين فعال و موفق تشكر و با اهداي هدايايي قدرداني شد.
لازم به ذكر است در كنار همايش ، نمايشگاه ي از آثار دست و هنرهاي داوطلبان سلامت جهت بازديد برپا شد
 
 
 
 
 
تعداد بازدید:
33
نویسنده:
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد، ميدان انقلاب، معاونت بهداشتي
كدپستي :         تلفن :32224591-038
دور نگار:32224492-038
behdasht@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/05/25
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal