۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
1392/04/12 /img/NoImage.jpg
تصویب کلیات استقرار سندملی تغذیه در استان
با توجه به اینکه بهبود تغذیه آحادجامعه نیازمندرویکردی یکپارچه و همه جانبه است که ازطریق همکاریهای درون و برون بخشی و مشارکت مردم میسرخواهد شد،به همین منظور سندملی تغذیه و امنیت غذایی با مشارکت کلیه ذینفعان بین بخشی تدوین شده است در این راستا کلیات این سندکه مشتمل بر8 صفحه می باشددر بیست و نهمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استانداری مطرح و به تصوئیب رسید و مقرر شد که کمیته تخصصی تغذیه و امنیت غذایی از زیرمجموعه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی در محل معاونت بهداشتی دانشگاه با مشارکت دستگاههای عضو کارگروه تشکیل و نسبت به تدوین برنامه عملیاتی 3 ساله سند فوق الذکر در مرحله اول(91-94) اقدام شود. لازم به ذکراست که چشم انداز سند مذکوردریک دوره 8 ساله یعنی تاسال 1399 می باشد
تعداد بازدید: 12
Powered by DorsaPortal