۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
1391/07/15 مهمترین اهداف هفته ملی کودک
مهمترین اهداف هفته ملی کودک
مهمترین اهداف هفته ملی کودک عبارتند از
 

-         افزايش آگاهي، نگرش و عملكرد آحاد جامعه در خصوص ايمني كودكان و نوجوانان يكي از اهداف برگزاري هفته ملي كودك است.

-         فرهنگ سازي در جهت افزايش فعاليت بدني كودكان و نوجوانان يكي از اهداف برگزاري هفته ملي كودك است.

-      ارتقاء آگاهي تغذيه اي كاركنان بهداشتي ، كاركنان بين بخشي و مادران در زمينه تغذيه صحيح كودكان و نوجوانان يكي از اهداف برگزاري هفته ملي كودك است .

-         ارتقاء سطح تعاملات بين بخشي و درون بخشي در حوزه كودكان و نوجوانان يكي از اهداف برگزاري هفته ملي كودك است .

-         ارتقاء همه جانبه سطح سلامت و تكامل كودكان و نوجوان ( 0 18 سال ) از مهمترين هدف برگزاري هفته ملي كودك است .

-         تشريك مساعي همه بخش هاي موثر درحوزه كودكان و نوجوانان يكي از اهداف مهم برگزاري هفته ملي كودك است .

-      توجه بيش از پيش به فرهنگ غني ملي و آموزه هاي دين مبين اسلام در حوزه كودكان يكي از اهداف مهم برگزاي هفته ملي كودك است

-         افزايش آگاهي جامعه نسبت به رشد و تكامل همه جانبه كودكان يكي از اهداف مهم برگزاري هفته ملي كودك است .

-         ايجاد عزم ملي در كشور در جهت توجه به دوران ابتداي كودكي ( 0 8 سال ) يكي از اهداف مهم برگزاري هفته ملي كودك است .     

تعداد بازدید: 100
Powered by DorsaPortal