۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
13900810 /img/NoImage.jpg
برگزاری جلسه مشترک روسای شبکه های بهداشت و درمان شهرستانهای تابعه و مدیران مرکز بهداشت استان

در روز دوشنبه مورخه 9/8/90 جلسه به ریاست معاونت بهداشتی دانشگاه و با حضور روسای شبکه های تابعه و مدیران مرکز بهداشت و همچنین با دعوت از مدیریت مرکز حوادث دانشگاه، مدیریت امور مالی دانشگاه در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان تشکیل گردید.

در ابتدا موضوع واگذاری مسئولیت پایگاههای امداد جاده ای سطح استان به شبکه های بهداشت و درمان تابعه و بررسی معضلات و مشکلات مرتبط با این موضوع بود که هریک از روسای شبکه ها مشکلات خود را مطرح و در نهایت معاونت بهداشتی دانشگاه با هماهنگی مدیریت مرکز حوادث دانشگاه نسبت به اتخاذ راه کار در این خصوص اقدام و دستور کار لازم صادر گردید.

در ادامه جلسه موضوع نحوه پرداخت اضافه کار پرسنل مورد بحث قرار گرفت که پس از طرح مشکلات و بحث و تبادل نظر با مدیریت امور مالی دانشگاه تصمیم بر این شده دستور العمل و شیوه نامه پرداخت اضافه کار تدوین و پس از تائید آن توسط هیات رئیسه محترم دانشگاه پرداخت اضافه کار پرسنل بر اساس آن شیوه نامه انجام پذیرد.

در ادامه جلسه آقای دکتر خسروی معاونت بهداشتی دانشگاه موضوع لزوم انجام نظارت های سطح به سطح از واحدهای ارائه دهنده خدمت و همچنین پایش ، ارزشیابی عملکرد خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی و بررسی پسخوراند هر بازدید و پیگیری مشکلات مطرحه شده در بازدیدها را عنوان و از مدیران شبکه ها خواسته شد در زمینه برنامه ریزی و انجام بازدیدهای مدیریتی و کارشناسی در سطح شبکه ها با دقت وحساسیت ویژه ای اقدام نمایند.

از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه حضور فیزیکی پرسنل خصوصاً در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و رعایت نظم و انضباط اداری بود که ریاست مرکز بهداشت استان بر انجام بازدید در این زمینه و همچنین اعمال الزامی قوانین و مقررات در این راستا تاکید فراوان نمودند.

همچنین اعمال مدیریت مالی در زمینه تجهیزات پزشکی مورد نیاز در مراکز از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه بود کـــــه معاونت بهداشتی دانشگاه بر تجهیز مراکز از نظر لوازم و تجهیزات اولیه پزشکی و مورد نیاز معاینات تاکید نموده و از روسای شبکه ها خواسته شد به هیچ عنوان هیچیک از مراکز بهداشتی درمانی از این نظر به هیچ عنوان در مضیقه نبوده و حتماً باید تحت هر شرایط تجهیز شوند.

تعداد بازدید: 0
Powered by DorsaPortal